Vata Characteristics, vata body type, vata nails,, vata hair, vata teeth, vata balance